Disclaimer en Privacy statement (AVG)

Hans de Boer Productions

 

Disclaimer

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hans de Boer Productions

 

Privacy

We beseffen dat veel bezoekers en gebruikers van websites bezorgd zijn over de informatie die ze verstrekken en over hoe deze informatie wordt gebruikt en behandeld. Deze privacyverklaring is ontwikkeld om hierin duidelijkheid te verschaffen. Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacybeleid zoals beschreven in deze privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hans de Boer Productions kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Hans de Boer Productions, en/of omdat je deze zelf aan Hans de Boer Productions verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.

Hans de Boer Productions  kan de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is)..

Hans de Boer Productions heeft de gegevens nodig om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien we je telefonisch niet kunnen bereiken.

Daarnaast kan  Hans de Boer Productions jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst .

Delen met anderen

Hans de Boer Productions verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren persoonsgegevens

Hans de Boer Productions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

Links naar andere websites

Op de website van Hans de Boer Productions tref je links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw gegevens in te zien en/of corrigeren. Daarnaast heb je het recht jouw gegevens te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar info@hansdeboerproductions.nl.  Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Houd er rekening mee dat Hans de Boer Productions - net als ieder ander Nederlands bedrijf - door de fiscus verplicht is gedurende zeven jaar na een laatste factuur jouw gegevens in haar boekhouding opgenomen te houden.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De wet wijzigt doorlopend en kan Hans de Boer Productions dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiligen

Hans de Boer Productions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Hans de Boer Productions verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met info@hansdeboerproductions.nl

Contactgegevens

Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina.